Acil Durum Müdahale Eğitimleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin ‘’ B ‘’ bendi,’’ İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini‘’ belirtmektedir. Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik‘’ işletmelerin Acil Durum Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikatların senede en az 1 kez yapılacağını öngörmektedir.

Kurumumuz bu yönetmelik çerçevesinde her türlü acil durum, afet, iş kazası, kimyasal döküntü/sızıntı, depreme karşı hazırlıklı olmak maksadıyla  eğitim faaliyeti düzenlenmektedir.

Eğitim içeriği;
  • İşletmenize özel potansiyel risklerde acil durum müdahale planlaması,
  • Kara, hava ve deniz yolu ile demiryolunda meydana gelen kazalarda acil müdahale planlaması,
  • Acil durum prosedürü oluşturulması,
  • Kriz ekibi oluşturulması,
  • Acil durum yönetim ekibi oluşturulması,
  • Acil durum tatbikatı gibi spesifik konu başlıklarından oluşmaktadır.