Atıklar

Sanayi atıklarının yasal prosedürlere ve sosyal sorumluluk prensiplerine uygun şekilde bertaraf edilmesi, günümüzün önde gelen problemleri arasında yer almaktadır. Sanayileşme yolunda ve AB normlarına uyum sürecinde hızlı adımlarla ilerleyen ülkemiz açısından bu konunun önem ve önceliği hiç şüphesiz daha fazladır.

Atık yönetimin aşamaları sırasıyla aşağıdaki gibidir;
 • Yetkili / Sorumlu Belirlenmesi
 • Atığın Tanımlanması
 • Kaynağında Ayrı Toplama
 • Personel Eğitimi
 • Geçici Atık Depolama Sahası Kurulması
 • Ön İşlem
 • Atıkların Bertaraf / Geri Kazanıma Gönderilmesi
Atık çeşitleri ;
 • Tehlikeli Atıklar
 • Tıbbi Atıklar
 • Atık Pil Ve Akümülatörler
 • Elektronik Atıklar (E-Atık)
 • Pcb Ve Pct İçeren Atıklar
 • Radyoaktif Atıklar
 • Ambalaj Atıkları
 • Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA)
 • Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL)
 • Atık Madeni Yağlar
 • Bitkisel Atık Yağlar
 • Katı Atıklar