Çevre Konusunda Verilen Hizmetler

Kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendimesi, tesis içi aylık incelemeler yapmak ve yıllık iç tetkik programları düzenlenmesi, işletme adına çevre izin ve lisans belgelerine başvurulması, başvuru konusu ilgili mevzuata uygun teknik bilgi, belge ve raporların hazırlanması.

      Hizmet içeriği;
  • Çevresel Risk Analizlerinin Yapılması
  • Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi
  • Çevre Yönetim Planı Hazırlanması
  • Çevresel Durum Tespiti Yapılması
  • Atık Yönetim Planı Hazırlanması
  • Çevre Denetimi Yönetmeliği Gereği Faaliyet-Tesis Bilgi Formlarının Hazırlanması
  • Çevresel İzleme
  • Doğaya Yeniden Kazandırma
  • Çevresel Şantiye Uygulamaları