Danışmanlık

Danışmanlık

İşletmelere İSG Mevzuatı Kapsamında Durum Tespiti Yapılması, İyileştirme Önerileri Hazırlanması
  • İşletmeleri iş güvenliği uzmanlarımız tarafından yapılacak olan periyodik denetlemeler sonrası teftiş raporları düzenlenip yönetime sunulması
  • İşletmelere teftiş raporu doğrultusunda iyileştirme önerilerinin sunulması
  • İşletme bünyesinde kullanılması gereken tipte uyarıcı levhaların belirlenmesi
  • Kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların belirlenip kullanımının denetlenmesi
Acil Durum  Müdahale Ekipleri Eğitimlerinin Verilmesi
  • Acil durum müdahale ekiplerinin oluşturulması
  • Acil durum müdahale ekiplerine gerekli eğitimlerin verilmesi
  • Senaryo uygulamalı tatbikatların gerçekleştirilmesi
  • Tatbikatların raporlarının hazırlanıp yazılı ve görsel şekilde kayıt altına alınması
İşyeri Çevre Emniyetinin Sağlanması İçin Öneriler Yapılması

Çevre İle İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yürürlükteki Mevzuata Uygun Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İçin Öneriler Yapılması

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kayıtların 10 Yıl Süreyle Arşivde Saklanması

Çevre İle İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yeni Çıkacak Mevzuata  Göre İş Verene Danışmanlık