Düşmeler ve Düşen Objeler Eğitimi

İnşaat sektöründe görülen iş kazası sonucu ölümlerin %30’u düşmelerden, %26’sı ise yüksekten düşen nesneler sebebiyle oluşmaktadır. Bu ve bunun gibi kazaların önüne geçilmesi amacıyla  çalışmalardaki gerekliliklerin, kontrol unsurlarının ve güvenli çalışma metotlarının aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitim içeriği;
  • Yüksekten düşebilecek malzemelerin engellenmesinde uygulanacak olan metodlar,
  • İşletmenize özel objelerin düşebilecek alanların belirlenmesinde uygulanacak parametreler,
  • Düşebilecek cisimlere özelliklerine göre uygun KKD’LER’N belirlenmesi
  • İşletme içerisinde düşme riski yaratan yerlerin belirlenmesinde uygulanacak parametreler ve bunların bertarafı