Tebliğler

EkBoyut
26.12.2012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞ14.65 KB
26.12.2012 TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ966 KB
27.07.2012 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİUYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARTLARA DAİR TEBLİĞ61.43 KB
20/04/2011 TARİHLİ LPG TÜPLERİNİN MUAYENE, DENEY, BAKIM VE TAMİRİ YETERLİLİK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ43.5 KB
19/04/2011 TARİHLİ BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENE, DENEY, BAKIM VE TAMİRİ YETERLİLİK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ51.5 KB
26/05/2010 TARİHLİ ULUSAL MESLEK STANDARTLARI TEBLİĞ26.5 KB
12/05/2010 TARİHLİ İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALININ İŞ YERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ12.77 KB
25.11.2009 TARİHLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI25.56 KB
25/11/2009 TARİHLİ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE OSGB HAKKINDA YÖNETMELİĞİ UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ21.15 KB
28/09/2008 TARİHLİ İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİNİN HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İŞLEMLER HAKKINDA TEBLİĞ56 KB
29/12/2006 TARİHLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNİ DÜZENLEYEN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞ237.5 KB
22/05/2003 TARİHLİ AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞ13.31 KB
17/01/2002 TARİHLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARTLARA DAİR TEBLİĞ601.5 KB
11/03/2002 GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ25.3 KB
21/05/2000 TARİHLİ 4447-2.İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU NOLU TEBLİĞ27.5 KB