İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

Günümüzde çalışma hayatına yön vermekte olan 4857 sayılı iş kanunu; işçilere iş güvencesi sağlanması, çalışma şekillerinin ve verimliliğin kollandığı farklı modellerle yürütülmesi, iş sözleşmelerinin yeni formları, kısa çalışma ödeneği gibi örneklenecek özelliklere sahip olmakla beraber işverenler açısından, insan kaynaklarının yeni bir anlayışla yeniden, etkin ve doğru yöntemlerle uygulanmasını kaçınılmaz bir zarurete dönüştürmüştür. Bu uygulamaların işçi, işveren ve işyeri ilişkilerini düzenlenmesi geliştirilip yerleştirilmesi ise başlı başına bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Bu amaçla aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

  • İş kanununun iş yerinde uygulanması,
  • İş kanununun iş yerinde denetlenmesi,
  • Şirket politikalarına uygun yönetmelik ve talimat hazırlanması,
  • İşe alma, iş sürecinde ve işten çıkarma sürecinde danışmanlık desteği
  • İşveren işçi arasında meydana gelecek hukuki uyuşmazlıkların çözümünde bilgi desteği ve paylaşımı
  • İş kazalarında meydana gelebilecek hukuki sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak
  • İş kazası ve meslek hastalığı raporlama sistemlerinin oluşturulması
  • Yeni yayımlanan kanunlar ve yönetmeliklerin takiplerinin yapılarak işverenlerin bu konuda bilgilendirilmesi