İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hakkında güncel bilgilerin paylaşılması, yasal gereklilikler ile çalışma oramındaki temel riskler ve iş kazalarının analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve uygun güvenlik önlemlerinin alınmasına katkı sağlanmansı amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği;

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Temel Yasalar
 • 4857 sayılı İş Yasasının işveren ve işçiler açısından yükümlülükleri
 • Asıl işveren, alt işveren (taşeron) ilişkileri, Yargıtay kararları ve örnek uygulamalar
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisi, sanayiden sayılan işler
 • Borçlar Yasası, Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Güvenlik Yasası, Umumi Hıfzısıhha Yasası, Ceza Yasası, Kabahatler Yasası
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yürürlükte Olan Tüzükler
 • Yürürlükte olan Tüzükler ve işletmelere getirdiği yükümlülükler
 • İSİG Tüzüğü, Yapı İşlerinde İSİG Tüzüğü, Parlayıcı Patlayıcı Maddeler Tüzüğü hükümleri
 • Yürürlükte olan Tüzükler gereği işyerlerinde bulundurulması gereken belgeler ve yapılması gereken kontroller
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yönetmelik ve Tebliğler
 • AB direktifleri esas alınarak hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği Yönetmeliklerinin temel ilkeleri
 • İş Ekipmanları, Gürültü, Titreşim, Kimyasal Maddelerle Çalışma, Elle Taşıma, Ağır ve Tehlikeli İşler, Ekranlı Araçlar Yönetmelik Hükümleri
 • Risk Grupları Tebliğine göre işyerlerinin tehlikelilik sınıfları, Risk Değerlendirme Tebliği içeriği
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında İş Kazalarının Kapsamı ve Cezai Hükümler
 • İş kazalarının tanımı, oluşum süreci, temel nedenleri, analizi, istatistikler, değerlendirme ve raporlama tekniği
 • İş kazalarının kapsamına giren ve girmeyen olaylar, Yargıtay kararları, örnek iş kazalarının yorumlanması
 • İş kazalarında kusur oranlarının belirlenme yöntemleri, maddi ve manevi tazminat, rücu ve ceza davalarında sorumluluklar