İş Sağlığı ve Güvenliği Şantiye Uygulamaları

 • İşyeri Tehlike Sınıfına ve Çalışan Sayısına Göre, ÇASGEM’den sertifikalı  İş Güvenliği Uzmanları (A, B, C) İle Tam/Yarı Zamanlı Hizmet Verilmesi
 • İşyeri Tehlike Sınıfına ve Çalışan Sayısına Göre, Sertifikalı İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli İle Tam/Yarı Zamanlı Hizmet Verilmesi
 • İşyeri Faaliyetleri, Sağlık ve Çevre Risk Analizlerinin Yapılması
 • Çalışanlara Oryantasyon, Çevre ve İSG Bilinçlendirme ve Temel Sağlık Eğitimlerinin Verilmesi
 • İşyerinde Çevre ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu  (ÇİSG) Oluşturulması
 • Çalışanların Özlük Dosyalarının Kontrol Edilmesi ve Eksik Evrakların Hazırlanması
 • Çalışanlara Yaptıkları İşe Uygun Sağlık Raporlarının Verilmesi
 • Çalışanların Yaptıkları İşle İlgili KKD’lerin Tespit Edilmesi, Kayıtların Tutulması ve Kullanımının Denetlenmesi
 • İşyeri Sağlık, Meslek Hastalığı, İş Kazası, Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması, Yasal Bildirimlerin Yapılması
 • İşyeri Makine ve Ekipman Sicil Dosyalarının Oluşturulması
 • Basınçlı Kaplar, Kaldırma Ekipmanları, Paratoner ve Elektrik Topraklama Test Raporlarının Aldırılması
 • Acil Durum  Müdahale Planları Yapılması, Acil Durum  Müdahale Ekipleri Oluşturulması ve Tatbikatların Yaptırılması
 • İşyerine ve Yapılan İşe Uygun Çevre, Trafik ve İş Güvenliği Uyarı Levhalarının Tespit Edilmesi ve Konulması
 • İşyeri ve Sosyal Tesislerde Termal Konfor ve Hijyen Koşullarının Sağlanması, Temizlik ve Dezenfektasyon Planları yapılması
 • Çevre İle İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Dökümantasyonun Tutulması, Raporların Hazırlanması ve Bildirimlerin Yapılması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kayıtların 10 Yıl Süreyle Arşivde Saklanması