Kaldırma Araçları ile Çalışma Eğitimi

Kaldırma Araçları ile Çalışma Eğitimi

Çalışma alanlarında ölümlü kazalar ve yaralanmalar dünyanın her yerinde hala çalışma hayatındaki en büyük problemi oluşturmaktadır. Yüksek riskli ekipmanlarla çalışanların güvenliğini sağlamak ancak ekipmanların periyodik olarak kontrotüyle mümkün olabilir. Ekipmanların fonksiyonlarını düzgün olarak gerçekleştirdiği belirli aralıklarla kontrol edilmeli, tespit edilen uygunsuzluklar bir an önce giderilmelidir.Ancak bu yolla çalışanların içinde bulunduğu risk en aza indirgenebilir.

Kaldırma ekipmanının kontrolü; vinç, forklift, asansör, kanca gibi yük altında çalışan ekipmanların bazı testlere tabi tutulmasıdır ayrıca eğitimlerinin tam olarak verilmesi gerekir. Kontrollerde, ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma İşini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini yerine getirebildiğini kontrol eder, tespit edilen eksiklikleri veya tehlikeli durumları raporlar.

Eğitim içeriği;
  • Kaldırma araçlarının kurulumu ve kurulumundan sonra hazırlanması gereken belgeler hakkındaki bilgiler,
  • Kaldırma araçlarını kullanacak personellere verilmesi gereken eğitimler ve gerekli görülen operatörlük evrakları,
  • Kaldırma araçlarında yapılan yüksekte çalışmalarda uyulması gereken kurallar,
  • Kaldırma araçlarının özellikleri,
  • Kaldırma araçlarının Teknik Periyodik Bakımları ile ilgili eğitim,
  • Kaldırma araçlarında sağlık güvenlik işaretleri