Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanımı Eğitimi

Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanımı Eğitimi

Tüm işyerlerinde kullanılması zorunlu olan Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) hakkında her türlü bilgiyi vermek ve uygulama olanağı ile doğru malzemelerin özelliklerini aktararak, çalışan sağlığının korunmasına katkıda bulunmak amacını taşımaktadır. Yönetmelikte tanımlanan tüm KKD’ları kapsamaktadır.

Eğitim içeriği;
  • Yasal mevzuat ve zorunluluklar
  • Kişisel koruyucu donanım kullanımını zorunlu kılan tehlikeler ve durumlar
  • Kişisel koruyucu donanımların özellikleri ve seçim kriterleri
  • Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanılması ve bakımı - uygulamalı
  • Kişisel koruyucu donanım numunelerinin detaylı incelenmesi
  • Tehlike kaynaklarının ve tehlikeli durumların analizi
  • Seçim kriterlerine yönelik senaryolu grup çalışması