SGK MEVZUATI DANIŞMANLIĞI

506 Sayılı Yasa, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na ilişkin aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

  • Sosyal güvenlik mevzuatı hakkında yönetici ve ilgili personele eğitim verilmesi
  • Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirimlerinin kontrolü
  • SGK ile yapılacak yazışmaların incelenerek katkıda bulunulması
  • SSK Müfettişlerince gerçekleştirilecek denetimlere karşı iş yerinin hazır hale getirilmesi
  • Tutanak ve raporların incelenmesi ve teknik yönlendirme
  • Sosyal Güvenlik Hukuku açısından iş kazası ve meslek hastalıklarının değerlendirilmesi
  • İlk sermaye peşin değeri hesabının yapılması
  • Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümüne teknik destek sağlanması
  • İş ve idare Mahkemeleri nezdinde hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesine teknik destek
  • İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında hukuki destek