Tehlikeli Davranış

Tehlikeli Davranış

İnsan yaradılış itibariyle son derece güçlü ve şartlara kolay uyum sağlayan mükemmel yapısına rağmen, unutkanlık, dalgınlık veya algılama yetersizliği gibi bir takım olumsuz zaafları da vardır. İnsanın bu zaafından dolayı işyeri ortamında çalışacak kişiler ne kadar eğitim görürlerse görsünler, ne kadar ikaz edilirlerse edilsinler tehlikeli hareketlerin önüne geçilemez. Bu nedenle işyerindeki çalışmalar sadece ve sadece insanın dikkatine ve becerisine terk edilemez. İşyerindeki güvenlik önlemlerinin en zayıf halkası ve en az güvenilir olanı insan faktörüdür.

Tehlikeli hareketlerin ortaya çıkış nedenlerine gelince yine karmaşık bir yapı karşımıza çıkmaktadir. Bu faktörleri aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz.
  • Tehlikenin Algılanması
  • Sağlık Durumu ve Fiziksel Yapı
  • Eğitim Durumu ve Kültür Düzeyi
  • Psikoloji
  • Uyum Sağlama ve Alışkanlıklar