Tehlikeli Durum

Tehlikeli Durum

İşyerlerinde yapılan işin özelliklerinden ve çalışma şartlarından dolayı doğal olarak işyeri ortamında fiziksel veya kimyasal birçok risk ortaya çıkmaktadır. Kazı yapılması, malzeme taşınması, bir şeyler kesilmesi, kaynak yapılması veya en azından bu işlerin yapılması için enerji kullanılmaktadır. Bu ve bunun gibi yüzlerce risk karmaşık bir örgü halinde işyeri ortamını saracaktır. Bütün bu risklerin ortadan kaldırılmaya çalışılması bazen işi durma noktasına kadar götürebilirken ortaya çıkan maliyetler ve zaman kaybı da çalışmanın yapılamaması sonucunu doğurabilir.

İşyerindeki tehlikeli durumlar kaynağın türüne göre çok değişik faktörler karşımıza çıkmaktadır. Bunların her biri ayrı, ayrı özellikte olmakla birlikte alınacak önlemler de farklılıklar göstermektedir.

İşyerinde ortaya çıkan tehlikeli durumlar ortaya çıkış nedenlerine göre bir sınıflamaya tabi tutulduğunda ise aşağıdaki faktörlere bağlı olduğu ortaya çıkmaktadır.
  • İşyeri Organizasyonu
  • Makine-Ekipman-Teçhizat-Malzeme Seçimi
  • Personel ve Ekip Seçimi
  • İşyerinin Psikolojik Durumu
  • Çevresel Faktörler