Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi

Bu dersin içeriğinde yangın hakkında genel bilgileri sunmak, yangın tehlike kaynaklarını belirlemek, yangının oluşturduğu maddi ve manevi kayıpları engellemek ve müdahale – tahliye yöntemlerini aktararak, yangına karşı bir hazırlık, duyarlılık geliştirmek ve doğru davranış biçimlerini belirlemek adına yangın eğitimleri yer almaktadır.

Eğitim içeriği;
  • Tehlikeli madde kavramı
  • Tehlikeli madde türleri
  • Tehlikeli madde depolama koşulları
  • Tehlikeli madde işaretlemesi
  • Tehlikeli maddeler ve insan sağlığı
  • Tehlikeli madde kazalarına müdahale
  • Yanma, patlama, sızıntı, yayılma genel bilgileri
  • Tehlikeli madde kazalarının önlenmesi