Ana içeriğe atla

Yabancı Personel için Çalışma İzni

Ülkemizde yabancıların hayatına katılımı 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile düzenlenmektedir. İlgili kanun yabancılara verilecek çalışma izinleriyle ilgili esasları belirlemektedir.

Yürürlükteki yasal mevzuat uyarınca yabancı personelin istihdamı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın iznine tabidir. Müracaatlar değerlendirilirken personelin eğitim durumu ve yetkinliği ile firmanın söz konusu personele olan ihtiyacı göz önünde bulundurulur.

Geçerli çalışma izni aynı zamanda ikamet izni yerine geçer.

Başvuru belgeleri ve işlem süreçleri hakkında uzmanlığımızdan faydalanmak için bilgilerinizi bırakın sizi arayalım.